Tyck till om tyreso.se

452 - Näsby 4:1106 m.fl.

kartbild temyntan

Planen togs fram med standardförfarande.

Planuppdrag: MSU 2016-04-18 §58
Samråd: 8 – 30 juni 2016
Granskning: 24 oktober - 10 november 2016
Antagande: KF 2016-12-15 §199
Laga kraft: 27 februari 2017

Planprocess

 

 

Information


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-01-19

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö