Tyck till om tyreso.se

451 - Järnet 7

Detaljplan för Järnet 7 i Bollmora har vunnit laga kraft 2017-02-16.

kartbild järnet 7

Detaljplanen togs fram med normalt planförfarande.

Planuppdrag: MSU 2014-04-28 §69
Samråd: 22 september - 13 oktober 2015
Granskning: 7 juni- 15 augusti 2016
Antagande: KF 2016-12-15 §201
Laga kraft: 2017-02-16

Planprocess

 

 

Information


Publicerad av: Jennifer Peel

Senast uppdaterad: 2018-01-19

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö