Tyck till om tyreso.se

Upphävande av §113-förordnande

 

Frågor och svar

  • Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Kryddvägen etapp 1. Planområdet är belagt med §113-förordnande enligt gamla byggnadslagen, BL (1947:385). Förordnandet måste upphävas för att marken ska kunna planläggas som kvartersmark. Boende inom de gamla byggnadsplanerna nr 57 & 58 är sakägare och därför vill vi nu ha era synpunkter på förslaget.

    Upphävandet av §113-förordnandet samråddes med berörda inom de gamla byggnadsplanerna den 17 november till den 8 december 2015. Inga synpunkter på upphävandet kom in under perioden. Alla planhandlingar hittar du på kommunens webbplats, www.tyreso.se/kryddvagenetapp1.


Högermeny