Tyck till om tyreso.se

450 - Kryddvägen etapp 1

Detaljplan för Kryddvägen etapp 1 i Bollmora har vunnit laga kraft 2016-10-10.

kartbild kryddvägen et1

Förslaget till detaljplan för Kryddvägen etapp 1 utgår från resultatet i förtätningsstudien och samråddes som helhet som del i "Område vid Kryddvägen" i september 2014. Efter samrådet har dock området delats upp i 3 etapper som ställs ut för granskning och antagande var för sig.

Den aktuella detaljplanen togs fram med normalt planförfarande.

Planuppdrag: MSU 2014-09-03 §120
Samråd (gemensamt för etapp 1, 2 och 3): 9 september 2014 - 30 september 2014
Granskning: 17 november - 8 december 2015
Antagande: KF 2016-09-08 §145
Laga kraft: 10 oktober 2016

Planprocess

 

 

Information


Publicerad av: Annette Nordenstein

Senast uppdaterad: 2017-10-26

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö