Tyck till om tyreso.se

45 - Tyresö 1:1, Tyresö 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 m.fl.

Förslag till byggnadsplan för delar av Tyresö 1:1, Tyresö 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:13, 1:145, 1:266, 1:277, 1:278, 1:279, 1:280 och 1:283, Strand 1:1, 1:373, 1:379 och 1:410 i Tyresö socken.

Laga kraft: 1944-10-03


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-06

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö