Tyck till om tyreso.se

449 - Lastbilen 7

Detaljplan för Lastbilen 7 på Strömfallsvägen i Petterboda verksamhetsområde har vunnit laga kraft 2016-06-20.

kartbild lastbilen 7

Planen togs fram med standardförfarande enligt PBL (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.

Planuppdrag: MSU 2015-08-12 § 97
Samråd: 19 januari - 9 februari 2016
Granskning: 3 mars - 25 mars 2016
Antagande: Kommunfullmäktige 19 maj 2016
Laga kraft: 2016-06-20

Planprocess

 

 

Information


Publicerad av: Annette Nordenstein

Senast uppdaterad: 2018-01-19

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö