Tyck till om tyreso.se

Bakgrund

 

Frågor och svar

  • Bakgrund

    Kommunen har varit ägare till Kumla herrgård sedan 1969. Byggnaden var då så nersliten att den var rivningshotad men genom en genomgripande restaurering med insatser från många, både enskilda och offentliga aktörer, rustades den till ett skick som väl återspeglar dess kulturhistoriska värde. Gällande detaljplan från 1955 anger bostadsanvändning och saknar helt skyddsbestämmelser för kulturmiljön.


Högermeny