Tyck till om tyreso.se

448 - Kumla 3:726, Kumla Herrgård

Detaljplan för Kumla 3:726, Kumla Herrgård i Trollbäcken har vunnit laga kraft 2016-04-26.

Planområde för Kumla Herrgård

Planen togs fram med standardförfarande.

Planuppdrag: MSU protokoll 2015-01-14 §11
Samråd: 10 april - 4 maj 2015
Granskning: 8-29 september 2015
Antagande: Kommunstyrelsen den 8 december 2015 §198
Laga kraft: 2016-04-26

Planprocess


 

 

Information


Publicerad av: Annette Nordenstein

Senast uppdaterad: 2018-01-19

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö