Tyck till om tyreso.se

447 - Agaten 32

Detaljplan för fastigheten Agaten 32, som ligger vid Åvägen i Öringe har vunnit laga kraft 2016-04-22.

Planområde Agaten 32

Planen togs fram med standardförfarande.

Planuppdrag: MSU 2015-05-20 §81
Samråd: 8 -29 september 2015 
Granskning: 8 december 2015 - 8 januari 2016
Antagande: Kommunfullmäktige 2016-03-23 §69
Laga kraft: 2016-04-22

Planprocess

 

 

Information


Publicerad av: Annette Nordenstein

Senast uppdaterad: 2018-01-19

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö