Tyck till om tyreso.se

Förslag till bebyggelse

 

Frågor och svar


  • Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ändring av detaljplaner för fastigheten Plåtslagaren 11. Ändringen syftar till att ge fastigheten Plåtslagaren 11 en ökad byggrätt och större flexibilitet i var man får uppföra byggnad inom fastigheten. Detta för att möjliggöra uppförandet av en hallbyggnad så att verksamheten som bedrivs där idag ska kunna fortsätta.

    Planområdet pekas ut i kommunens översiktsplan, antagen 2008, som arbetsplatsområde. Ändringen av de gällande detaljplanerna innebär ingen påverkan på användningen av aktuellt område. Detaljplanen tas fram med begränsat standardförfarande.


Högermeny