Tyck till om tyreso.se

Bakgrund

 

Frågor och svar

  • Fastigheten är 5891 kvm stor. Bebyggelsen inom fastigheten utgörs i huvudsak av hopbyggda industribyggnader i plåt i en till två våningar med en byggnadsarea om ca 3300 kvm. Utöver detta finns en komplementbyggnad med en byggnadsarea om ca 100 kvm.

    För fastigheten finns idag två gällande detaljplaner som täcker olika delar av fastigheten. Dessa detaljplaner är 180 – Södra Lindalens arbetsplatsområde (laga kraftvunnen 1979-01-09) och 205 – Del av Södra Lindalens arbetsplatsområde (laga kraftvunnen 1985-07-30). Genomförandetiden för detaljplanerna har löpt ut vilket innebär att det är möjligt att göra en planändring genom tillägg för området för att utöka byggrätten.


Högermeny