Tyck till om tyreso.se

Förslag till ny bebyggelse

 

Frågor och svar

  • Förslag till ny bebyggelse

    Detaljplanen syftar till att uppföra två nya kvarter i Norra Tyresö Centrum. Kvarteren innehåller bostäder med lokaler för kommersiella ändamål. Planen lägger fast kvartersstrukturen i norra centrum med de nya huvudgatorna med arbetsnamnen Tvärgatan, Blå gatan och Simvägen.

    En markanvisningstävling arrangerades under 2014 för etapp 1. Vinnarna av tävlingen blev Botrygg, som får bygga ett 16-våningshus mellan Bollmorahallen och den stora parkeringen, samt Riksbyggen och Småa som bygger 5- och 6-våningshus strax norr om Bollmorahallen. För att få en mer uthållig lösning för parkeringsfrågan, där fler bostadsenheter kan dela på samma parkering, är den så kallade Tvärgatan och delar av Simvägens förlängning tänkta att ingå i planen för att skapa en stomme för infrastrukturen inför fortsatt planarbete med kommande bostadsetapper. Läs mer i Norra Tyresö Centrums kvalitetsprogram som du hittar under "Planhandlingar" nedan.
    Läs mer om markanvisningstävlingen här.


Högermeny