Tyck till om tyreso.se

Bakgrund

 

Frågor och svar

  • Bakgrund

    Hösten 2012 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med att planlägga Norra Tyresö Centrum för bland annat bostäder. I december 2013 godkände miljö- och samhällsbyggnadsutskottet det kvalitetsprogram som tagits fram för området. Kvalitetsprogrammet innehåller en kvartersstruktur med nya huvudgator och lokalgator, bostäder, service och torg som totalt som totalt innehåller ca 950 nya bostäder. Denna plan är den första etappen i omdaningen av Norra Tyresö Centrum.


Högermeny