Tyck till om tyreso.se

445 - Norra Tyresö Centrum etapp 1

Detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 1 i Bollmora vann laga kraft 2016-03-30.

Planområdet för Norra Tyresö Centrum etapp 1

Planen togs fram med normalt planförfarande.

Planuppdrag: MSU 2014-02-05 § 19
Planuppdrag: MSU 2014-03-10 § 31
Samråd: 15 april - 11 maj 2014
Granskning: 28 september - 25 oktober 2015
Antagande: Kommunfullmäktige 2016-02-25 §38
Laga kraft: 2016-03-30

Planprocess

 

 

Information


Publicerad av: annette.nordenstein@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-01-19

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö