Tyck till om tyreso.se

443 - Grindstolpen 1

Huvudbild

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggande av 39 lägenheter mot Tyresövägen och 11 radhus mot Videvägen där lokaler på markplan ska kunna nyttjas för kommersiella ändamål.

Visa större och mer detaljerad karta

Det aktuella planområdet är i kommundelen Tyresö Strand vid Videvägen. Infart sker via Videvägen från rondellen vid Strandallén. 

Planuppdrag: MSU 2013-08-14 § 107
Samråd: 3 december- 7 januari, 2014
Granskning: 21 oktober - 11 november 2014
Antagande: KF 12 februari 2015
Laga kraft: 2 december 2015

Planen tas fram med normalt planförfarande.

Planprocess

 

 

Information


Publicerad av: Annette Nordenstein

Senast uppdaterad: 2017-10-26

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö