Tyck till om tyreso.se

Förslag till ny bebyggelse

 

Frågor och svar

  • Förslag till ny bebyggelse

    Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en ny ishall, som ersätter den befintliga, samt ett nytt parkeringshus och en välkomnande entré till området. Hallen ska innehålla omklädningsrum och kanslilokaler till samtliga föreningar som nyttjar Tyresövallen idag. Fotbollens läktare och övrig komplementbebyggelse ska även tillåtas permanent inom området, på mark där bebyggelse inte är tillåtet i gällande plan.

    Förslaget till detaljplan för Tyresövallen/ishallen är en del i arbetet med att planera för den nya stadsdelen Norra Tyresö Centrum


Högermeny