Tyck till om tyreso.se

442 - Tyresövallen

Detaljplan för Tyresövallen i Bollmora har vunnit laga kraft 2015-11-21. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en ny ishall, som ersätter den befintliga, samt ett nytt parkeringshus och en välkomnande entré till området.

Tyresövallen

Visa större karta

Planen togs fram med normalt planförfarande.

Planuppdrag: MSU 2014-01-15 § 3
Samråd: 9 december 2014 - 13 januari 2015
Granskning: 16 juni 2015 - 8 juli 2015
Antagande: Kommunfullmäktige 22 oktober 2015
Laga kraft: 2015-11-21

 

 

Information


Publicerad av: Annette Nordenstein

Senast uppdaterad: 2018-01-19

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö