Tyck till om tyreso.se

441 - Tyresö 1:505

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Tyresö 1:505.

Detaljplan för Tyresö 1:505Visa större karta

Det aktuella planområdet är beläget mellan Backsippevägen och Björnbärsvägen i Tyresö Strand.  

Syfte med planen

Syftet med planen är att möjliggöra styckning av fastigheten för att tillskapa ytterligare bostadsbebyggelse.

Förfarande

Planen tas fram med begränsat standardförfarande.

Planuppdrag: MSU 2015-04-28 §63
Samråd: 2 - 23 juni 2015
Antagande: Kommunstyrelsen 2015-08-25 §129
Laga kraft: 2015-09-22


Publicerad av: Andrea Thiger

Senast uppdaterad: 2016-07-28

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö