Tyck till om tyreso.se

439 - Fastigheten Bussen 5

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Bussen 5.

Bussen 5Visa större och mer detaljerad karta


Det aktuella planområdet är beläget i korsningen mellan Tyresövägen och Energivägen i Petterboda industriområde.

Syfte

Detaljplanens syfte är att ändra användningen för fastigheten till att även rymma leklandsverksamhet. Detaljplanen tas fram med normalt planförfarande.

Planuppdrag: MSU 2013-12-04 § 175
Samråd: 10 december 2013- 10 januari, 2014
Granskning: 25 november - 16 december 2014
Antagande: Kommunfullmäktige 2015-05-07 § 54
Laga kraft: 2015-06-03


Publicerad av: Annette Nordenstein

Senast uppdaterad: 2018-01-19

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö