Tyck till om tyreso.se

438 - Del av Gimmersta 1:1

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ändring genom tillägg till gällande detaljplan för fastigheten del av Gimmersta 1:1.

Gimmersta 1:1Visa större och mer detaljerad karta

Det aktuella planområdet är beläget vid Tyresövägen mittemot Tyresö rackethall. Området gränsar till det sydöstra hörnet av golfklubben. Avstånd till centrum är cirka 1,5 km i nordöstlig riktning.

Syfte med planen

Detaljplanetilläggets syfte är att möjliggöra att den kommande gång- och cykelbanan längs Tyresövägen ska kunna korsa planområdet vid angöring till gångtunneln.

Förfarande

Detaljplanetillägget tas fram med enkelt planförfarande.

Planuppdrag: MSU 2014-10-22 §152
Samråd: 4 november - 25 november 2014
Underrättelse: 4 februari - 18 februari 2015
Antagande: KS 24 mars 2015
Laga kraft: 22 april 2015


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-01-19

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö