Tyck till om tyreso.se

437 - Runstenen 4 och 8

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ändring genom tillägg till gällande detaljplan för fastigheterna Runstenen 4 och 8.

Runstenen 4 och 8Visa större karta

Planområdet är beläget i södra Gimmersta, på en udde. Den omkringliggande bebyggelsen domineras av fristående enfamiljshus i en till två våningar.

Syfte

Planändringens syfte är att upphäva fastighetsplanen för att möjliggöra en förskjutning av fastighetsgränsen för att på så vis få en mer jämlik delning av tomterna.

Förfarande

Detaljplanetillägget tas fram med enkelt planförfarande.

Planuppdrag: MSU 2014-11-26 § 158
Samråd: 9 december 2014 - 13 januari 2015
Underrättelse: 4 februari -18 februari 2015
Antagande: KS 24 mars 2015
Laga kraft: 22 april 2015


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-01-19

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö