Tyck till om tyreso.se

436 - Fastigheten Våren 6

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ändring genom tillägg till gällande detaljplan för fastigheten Våren 6.

Våren 6Visa större och mer detaljerad karta


Det aktuella planområdet är beläget vid Slumnäsvägen i Rotvik i norra Tyresö, vid Öringesjön, cirka 3 km nordöst om Tyresö centrum

Syfte

Detaljplanetilläggets syfte är att möjliggöra att befintlig bebyggelse på fastigheten blir planenlig.

Detaljplanen tas fram med enkelt planförfarande.

Planuppdrag: MSU 2013-11-13 § 143
Samråd: 10 december 2013-10 januari, 2014
Underrättelse: 31 januari-14 februari 2014
Antagande: KS 22 april 2014
Laga kraft: 25 februari 2015


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-01-19

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö