Tyck till om tyreso.se

435 - Tyresö 1:582

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ändring genom tillägg till gällande detaljplan för fastigheten Tyresö 1:582.

Tyresö 1:582Visa större karta

Det aktuella planområdet är beläget i Solberga i östra Tyresö.

Syfte med planen

Planändringens syfte är att tidigarelägga genomförandetiden för Tyresö 1:582. Detta för att möjliggöra beviljandet av bygglov för återuppförande av nedbrunnen bebyggelse inom fastigheten.

Förfarande

Detaljplanetillägget tas fram med enkelt planförfarande.

Planuppdrag: MSU 2014-11-26 § 160
Samråd: 27 november - 11 december 2014
Underrättelse: 22 december 2014 - 12 januari 2015
Antagande: KS 27 januari 2015
Laga kraft: 2015-02-25


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-01-19

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö