Tyck till om tyreso.se

433 - Malmstigen, Kumla 3:245 & Kumla 3:242

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått en förfrågan från fastighetsägaren till Kumla 3:242 om att kunna bebygga fastigheterna Kumla 3:242 & 3:245 med parhus.

Fastigheten 3:245 & 3:242 - klicka för större kartaVisa större och mer detaljerad karta


Bakgrund och syfte
Planområdet är beläget på Malmstigen 1 & 3 i Lindalen, i nordvästra delen av Tyresö. I väster och söder angränsar småhusbebyggelse, i norr löper Tyresövägen.

Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra mindre bostadshus i form av maximalt fem parhus i högst två våningsplan med tillhörande förråd, garage och parkeringsplats, samt gemensamma sophus och gäst­parkeringsplats.

Planen tas fram med normalt förfarande.

Planuppdrag: MSU 2012-10-10 §130
Samråd: 30 april- 4 juni 2013
Granskning: 17 juni - 15 juli 2014
Antagande: KF 23 oktober 2014
Laga kraft: 20 november 2014


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-01-19

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö