Tyck till om tyreso.se

432 - Miljöhus vid Dalskolan

Det aktuella planområdet är beläget söder och öster om Dalskolan, intill Wättinge parkstråk. Dalskolan ligger på Krusbodavägen 4 centralt i Tyresö, på ca 1.3 kilometers gångavstånd från Tyresö centrum.

Miljöhus vid Dalskolan - klicka för större kartaVisa större och mer detaljerad karta


Syfte med planen

Förråd och ett s.k. miljöhus för sortering av Dalskolans avfall uppfördes år 2000 med tillfälligt bygglov. Nu har bygglovet löpt ut och husen hotas av rivningsföreläggande. Det anses dock viktigt att kunna ta hand om skolans avfall på ett hållbart sätt, varför en ny detaljplan som gör det möjligt att ha kvar husen har upprättats. Även skolans parkering omfattas av planförslaget då denna används när evenemang anordnas i Dalhallen och ytan då ofta är otillräcklig. Syftet med den nya detaljplanen är att göra markanvändningen planenlig samt att möjliggöra en eventuell framtida utökning av parkeringsytan

Förfarande

Detaljplanen tas fram med normalt planförfarande.

Planuppdrag: MSU 2014-01-15 § 2
Samråd: 11 mars - 1 april 2014
Granskning: 27 maj - 27 juni 2014
Antagande: KF 23 oktober 2014
Laga Kraft: 20 november 2014


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-01-19

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö