Tyck till om tyreso.se

431 - Fastigheten Vintern 22

Det aktuella planområdet är beläget på Strandallén 5 i kommundelen Tyresö Strand.

Fastigheten Vintern 22 - klicka för större kartaVisa större och mer detaljerad karta


Syfte

Syfte med planen är att bekräfta befintlig bebyggelse i detaljplanen. Det ska vidare vara möjligt att stycka fastigheten och bilda ägarlägenheter genom tredimensionell fastighetsbildning. Servitut och gemensamhetsanläggningar kommer att bildas för att tillgodose bland annat parkeringar, ledningar och underhåll på fasader och tak.

Planen tas fram med enkelt planförfarande.

Planuppdrag: MSU 2013-11-13 § 147
Samråd: 8 april - 2 maj 2014
Underrättelse: 8 maj - 22 maj 2014
Antagande: KS 3 juni 2014
Laga kraft: 1 juli 2014


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö