Tyck till om tyreso.se

429 - Bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen (Pluto)

Planen innebär att det blir möjligt att uppföra bostadsbebyggelse i max 5 våningar på platsen. Inriktningen på bostadsprojektet är att det till övervägande del ska vara mindre lägenheter och att alla lägenheter ska uppföras som hyresrätter.

Bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen - Töresjövägen (Pluto) - klicka för större kartaVisa större och mer detaljerad karta


Bakgrund och syfte

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan. Planen tas fram med normalt planförfarande utan program.

Bostadsbebyggelsen kommer att erbjuda en typ av bostäder som idag inte finns i Tyresö samt en möjlighet att lyfta den arkitektoniska kvalitén i Bollmora.

Planområdet berör fastigheten Pluto 8 men eventuellt även den del av nuvarande fastigheten Bollmora 1:94 som ligger mellan Pluto 8 och Njupkärrsvägen.  Pluto 8 är idag planlagd för allmänt område och ägs av Tyresö kommun medan del av Bollmora 1:94 är planlagd som allmänplatsmark. På platsen finns idag en grusplan som tillsynes inte verkar användas.

Planuppdrag: MSU 2012-04-11 § 63
Samråd: 25 september- 16 oktober 2012
Granskning: 2- 23 april 2013
Antagande: KF 10 oktober 2013
Laga kraft: 30 maj 2014


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö