Tyck till om tyreso.se

428 - Fastigheten Kumla 136:35

Ägaren till fastigheten Kumla 136:35 inkom till kommunen i april 2013 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att stycka.

Bakgrund
Planförslagets syfte är att göra det möjligt att stycka fastigheten i två fastigheter om drygt 400 kvm var samt bekräfta befintlig tvåvåningsbebyggelse i enlighet med planens begränsning gällande våningsantal och fastighetens minsta tillåtna storlek.

Fastigheten är idag bebyggd med ett parhus om 140 m² i två våningar och är belägen på Borgvägen i kommundelen Trollbäcken, öster om Gudöbroleden och Drevviken.

Planen tas fram med enkelt förfarande.

Planuppdrag: MSU 2013-08-14 §106
Samråd: 27 augusti - 17 september 2013
Underrättelse: 24 januari -7 februari 2014 
Antagande: KS 25 mars 2014
Laga kraft: 25 april 2014


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö