Tyck till om tyreso.se

427 - Fastigheten Sälgen 5

Detaljplan för fastigheten Sälgen 5 vann laga kraft 2014-04-25. Det aktuella planområdet är beläget på Videvägen i Tyresö Strand, mellan Tyresövägen och Alby naturreservat.

Detaljplan för fastigheten Sälgen 5 - klicka för större karta

Visa större och mer detaljerad karta


Syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en styckning av fastigheten.

Detaljplanen tas fram med enkelt planförfarande.

 

Planuppdrag: MSU 2013-11-13 § 144
Samråd: 10 december 2013 - 10 januari, 2014
Underrättelse: 23 januari - 6 februari
Antagande: KS 25 mars 2014
Laga kraft: 25 april 2014


Publicerad av: Annette Nordenstein

Senast uppdaterad: 2017-10-26

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö