Tyck till om tyreso.se

426 - Ugglevägen etapp 9 Östra

Detaljplan för Ugglevägen etapp 9 vann laga kraft 2014-02-19.

Ugglevägen etapp 9 östra

Visa större och mer detaljerad karta

Syfte 
Ugglevägen etapp 9 är en omvandlingsplan som syftar till att möjliggöra permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut. Byggrätter och tomtstorlekar föreslås följa de riktlinjer som anges i den fördjupade översiktsplanen för östra Tyresö. Planen innebär en möjlighet att uppföra en förskola/skola alternativt omsorgsboende. Den fördjupade översiktsplanen föreskriver att utvecklingen av området ska ske med stor hänsyn till natur- och kulturvärden. Den karakteristiska naturen och de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna och byggnaderna ska bevaras och skyddas. Kommunen ska vara huvudman för allmänna platser och vägar.

Arbetet med att bygga ut vatten och avlopp till etapp 9 i Östra Tyresö pågår. Läs mer om det pågående arbetet här; www.tyreso.se/ugglevagen

Planuppdrag: MSU 2011-03-16 § 27
Samråd: 1 december- 12 februari, 2012
Utställning: 15 januari- 12 februari,2013
Antagande: KF 18 juni 2013
Laga kraft: 19 februari 2014


Publicerad av: Annette Nordenstein

Senast uppdaterad: 2017-10-26