Tyck till om tyreso.se

425 - Bostäder vid Hasselbacken

Behovet av centrala och attraktiva bostäder i kommunen är stort. Tyresös befolkning åldras och många vill lämna sina villor och småhus och flytta närmare kommersiell och offentlig service.

Hasselbacken- klicka för större kartaVisa större och mer detaljerad karta

 

Bakgrund och syfte
Tyresö bostäder har varit i kontakt med kommunen med önskemål om att ta fram en ny detaljplan för området söder om korsningen mellan Granängsvägen och Bollmoravägen, strax väster om Tyresö centrum, för att möjliggöra tätare bostadsbebyggelse. Det berörda området är inte med i det program för utveckling och förnyelse av Tyresö centrum antogs i mars 2007, men samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att en förtätning av området med bostäder ligger väl i linje med kommunens visioner om utvecklingen av Tyresö centrum.
I översiktsplanen pekas området ut som område för tätare bostadsbebyggelse.

Planen tas fram med normalt förfarande.

Planuppdrag: MSU 2011-09-14 §85
Samråd: 26 november- 16 december
Granskning: 25 juni- 8 september 2013
Antagande: KF 12 december 2013
Laga kraft: 20 januari 2014


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02