Tyck till om tyreso.se

424 - Fastigheten Tennet 8

Det aktuella planområdet ligger i korsningen Björkbacksvägen/ Vintervägen i Bollmora industriområde.

Fastigheten Tennet 8 - klicka för större bildVisa större och mer detaljerad karta


Bakgrund och syfte

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att fortsätta bedriva vårdmottagning på fastigheten, tillsammans med kontor och handel, samtidigt som den idag tillåtna användningen icke störande industri behålls.

Planen tas fram med normalt förfarande.

Planuppdrag: MSU 2012-11-14 §149L�s upp denna fil
Samråd: 30 april- 4 juni 2013
Granskning: 17 september- 8 oktober 2013
Antagande: KF 12 december 2013
Laga kraft: 20 januari 2014


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö