Tyck till om tyreso.se

423- Ändring av planbestämmelser för Del av Tyresö-näs

Del av Tyresö-Näs - klicka för större kartaVisa större och mer detaljerad karta

Kommunstyrelsen gav den 14 juni 2011 samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra planbestämmelserna för att möjliggör en ökad byggrätt för de fastigheter på Östra Tyresö som ligger inom etappindelningen, men som inte beräknas få nya detaljplaner inom den närmaste framtiden.

Syfte och bakgrund
Kommunstyrelsen gav den 14 juni 2011 samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra planbestämmelserna för att möjliggör en ökad byggrätt för de fastigheter på Östra Tyresö som ligger inom den etappindelning som finns, men som inte beräknas få nya detaljplaner inom den närmaste femårsperioden. Befintlig fastighetsstruktur och det enskilda huvudmannaskapet bibehålls. På så sätt kan de boende inom berörda delar få en rimlig bostadsstandard, samtidigt som arbetet med att ta fram de nya planerna med fullstora byggrätter, kommunalt VA och vägar, fortskrider.

Planuppdrag: KS protokoll 2011-06-14 §108
Samråd: 28 november- 19 december 2011
Granskning: 13 augusti- 10 september 2012
Antagande: KF 11 oktober 2012
Laga kraft: 30 oktober 2013

 


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02