Tyck till om tyreso.se

422- Fastigheten Briljanten 1

Det aktuella planområdet är beläget vid Skogsvägen i Öringe i norra Tyresö, i anslutning till Tyresö golfbana, cirka 1 km nordöst om Tyresö centrum och 700m väster om Öringesjön.

Fastigheten Briljanten 1 - klicka för större kartaVisa större och mer detaljerad karta


Bakgrund och syfte
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att utöka fastighetens bebyggelse mot väster, på mark som i tidigare plan inte fått bebyggas (s.k. prickmark).

Planen tas fram med enkelt förfarande.

Planuppdrag: MSU 2013-04-16 § 61
Samråd: 30 april- 4 juni 2013
Underrättelse:  2 augusti - 16 augusti 2013
Antagande: KS 27 augusti 2013
Laga kraft: 25 september 2013


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö