Tyck till om tyreso.se

421- Område för handel och industri (Bollmoragården 4 och del av Bollmora 1:94)

Planområdet berör två fastigheter Bollmoragården 4 och del av Bollmora 1:94. Bollmoragården 4 är idag planlagd för motortrafikändamål och bebyggd med en bensinstation. Bollmora 1:94 är parkmark i gällande plan.

Bollmoragården 4 och delar av Bollmora 1:94: Område för handel och industri - klicka för större kartaVisa större och mer detaljerad karta


Syfte
KIAB fastighetsutveckling AB inkom i oktober 2011 med en förfrågan om möjligheten att göra en ny detaljplan för fastigheten Bollmoragården 4 och en del av fastigheten Bollmora 1:94 i nordvästra Lindalen, för att göra det möjligt att nyttja den för livsmedelshandel. Bollmoragården 4 är idag planlagd för motortrafikändamål och bebyggd med en bensinstation. Bollmora 1:94 är parkmark i gällande plan och består av två mindre kullar.

Detaljplanen ska göra det möjligt att nyttja marken för handels- eller industriändamål.

 

 

Planuppdrag: MSU 2012-01-18 §5
Samråd: 12 juni- 8 juli 2012
Granskning: 12 februari- 13 mars 2013 
Antagande: KF 18 juni 2013
Laga kraft: 18 juli 2013


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö