Tyck till om tyreso.se

420 - Fastigheterna Bergaliden 6 och 7

Ägaren till fastigheten Bergaliden 7 inkom till kommunen i december 2011 med en förfrågan om att ändra gällande detaljplan för att göra det möjligt att stycka fastigheten.

Fastigheterna Bergaliden 6 och 7 - klicka för större karta Visa större och mer detaljerad karta


Bakgrund
För att möjliggöra en styckning av Bergaliden 7 krävs att en uppfartsväg till den övre delen av fastigheten samordnas med intilliggande fastighet, Bergaliden 6. Detta eftersom en uppfartsväg, sett till fastighetens (Bergaliden 7) förutsättningar avseende terräng och vegetation, kräver en anpassad vägdragning inom de två fastigheterna. Detta innebär att både Bergaliden 7 och Bergaliden 6 ingår i denna detaljplan. 

 

Planen tas fram med enkelt förfarande.

Planuppdrag: MSU 2012-03-14 §28
Samråd: 27 mars- 10 april 2012
Underrättelse: 15- 29 maj 2012 
Antagande: KS 11 juni 2013
Laga kraft: 10 juli 2013


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö