Tyck till om tyreso.se

417 - Fastigheten Odlingslotten 2

Planområdet är beläget vid Kryddvägen vid Östra Farmarstigen, cirka 2 km söder om Tyresö centrum och 200m nordväst om Barnsjön.

 Fastigheten Odlingslotten 2 - klicka för större kartaVisa större och mer detaljerad karta


Bakgrund och syfte
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att stycka fastigheten Odlingslotten 2 i två fastigheter om ca 1200 kvm var, för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse.

Ägaren till fastigheten Odlingslotten 2 på Kryddvägen 6 i Östra Farmarstigen inkom till kommunen i juli 2012 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att möjliggöra en styckning i två delar om ca 1200 kvm vardera.

Detaljplanen tas fram med enkelt planförfarande.

 

Planuppdrag: MSU 2012-09-12 § 113
Samråd: 4- 28 december 2012
Underrättelse: 15 februari- 1 mars 2013
Antagande: KS 26 mars 2013
Laga kraft: 26 april 2013


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö