Tyck till om tyreso.se

416 - Omsorgsboende Tärningen

Socialförvaltning inkom i april med en förfrågan om möjligheten att ändra användningen för förskolan Tärningen på Granängsvägen i Bollmora för att istället bedriva omsorgsboende i byggnaden. Aktuell plan från 2002 har ändamålet förskola i en våning.

Förskolan Tärningen- klicka för större kartaVisa större och mer detaljerad karta

 

Syfte
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är möjligt att göra en ny plan för fastigheten enligt socialförvaltningen önskemål. För att ha kvar flexibilitet för framtida användning av byggnaden bör fastigheten även fortsättningsvis ha kvar förskoleändamålet.  

Detaljplanen tas fram med enkelt planförfarande.

Planuppdrag: MSU 2012-05-15 §77
Samråd: 4- 28 december 2012
Underrättelse: 15 februari- 1 mars 2013 
Antagande: KS 26 mars 2013
Laga kraft: 26 april 2013


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö