Tyck till om tyreso.se

414 - Transformatorstation vid Tyresö centrum

Planområdet är beläget vid Bollmoravägen 28, i närheten av Tyresö centrum.

Transformatorstation vid Tyresö centrum - klicka för större kartaVisa större och mer detaljerad karta


Bakgrund och syfte
Planen för bostadsbebyggelse och stadspark i Tyresö centrum, som har som syfte att möjliggöra uppförandet av ett höghus och ett lägre lamellhus med bostäder och fler kommersiella lokaler i anslutning till ”Coop-huset” i Tyresö centrums östra del, vann laga kraft 2008-04-25. När planen togs fram bedömde Vattenfall att ytterligare transformatorstationer inte skulle krävas i området, utan att elförsörjningen skulle kunna klaras med befintliga stationer. Något E-området lades därför inte in i planen. Nu när byggnationen har startat har nya beräkningar gjorts som visar att de befintliga stationerna inte räcker till, utan att en ny station behövs. En ny plan för ett E-område måste därför tas fram för att göra det möjligt att uppföra för en ny transformatorstation i området. 

 Detaljplanen tas fram med enkelt förfarande.

Planuppdrag: MSU 2012-11-14 § 148
Samråd: 4-28 december 2012
Underrättelse: 21 januari- 5 februari 2013
Antagande: KS 19 februari 2013 
Laga kraft: 21 mars 2013


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö