Tyck till om tyreso.se

412 - Brinkvägen

För att möjliggöra att transporter från räddningstjänsten kan ta sig till Solberga/Raksta under ombyggnadsperioden av etapp 7 krävs att en alternativ, tillfällig väg bereds. I dagsläget löper en gång- och cykelväg från Brinkvägen ner till Brakmarsvägen.

Brinkvägen , Raksta- klicka för större kartaVisa större och mer detaljerad karta 

 

Bakgrund och syfte
Arbetet med en höjning av vägstandarden för Brakmarsvägen kommer troligen att innebära att framkomligheten till Raksta/Solberga och Bergholm blir begränsad under anläggningstiden. För att möjliggöra att transporter från räddningstjänsten kan ta sig till Solberga/Raksta och Bergholm under ombyggnadsperioden krävs att en alternativ, tillfällig väg bereds. I dagsläget löper en gång- och cykelväg från Brinkvägen ner till Brakmarsvägen. Denna väg är dock för smal och för brant för att kunna användas som räddningsväg, vilket innebär att vägen behöver omförläggas och breddas.

 Eftersom det i dagsläget är för tidigt att svara på om Brakmarsvägen kan byggas om etappvis, dvs. ett körfält i taget (vilket innebär att trafiken inte behöver stängas av helt och därmed möjliggör för genomfart under byggnadsskedet) planläggs därför Brinkvägen som en garanti för möjlig genomfart under ombyggnadsperioden. Om Brinkvägen kommer att behöva användas som genomfartsväg innebär detta att motortrafik (ej tung trafik) kan trafikera vägen periodvis under byggnationen. När ombyggnationen är klar kommer Brinkvägen endast att tillåtas användas som gång- och cykelväg samt som reservväg för räddningstjänsten vid händelse av att Brakmarsvägen skulle vara blockerad.

Planen tas fram med normalt planförfarande.

 

Planuppdrag: MSU 2012-08-15 §101
Samråd: 11 september- 2 oktober
Granskning: 26 november- 6 januari 2013
Antagande: KF 14 februari 2013
Laga kraft: 14 mars 2013


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö