Tyck till om tyreso.se

411 - Solberga och del av Raksta Etapp 7

Solberga och del av Raksta Etapp 7 - klicka för större kartaVisa större och mer detaljerad karta

Vägarbeten på Brakmarsvägen

Programidé/syfte
Syftet är att göra det möjligt att bygga permanentbostäder i området. Solberga omfattas i huvudsak av äldre detaljplaner i form av avstyckningsplaner och byggnadsplaner avsedda för fritidshusbebyggelse. I takt med att andelen permanentboende har ökat i området har även belastningen på miljön ökat. Såsom ökat uttag av grundvatten och ett ökat utsläpp av avloppsvatten. Dessutom har kraven på service och bättre vägstandard i området ökat.

Byggrätter och tomtstorlekar föreslås följa de riktlinjer som anges i den fördjupade översiktsplanen (120-160 kvm byggnadsyta och minsta tomtstorlek ca 2 000 kvm)

Etappen omfattar totalt ca 125 privatägda fastigheter. Fastigheterna Tyresö 1:753 ägs av Kalvnäsets samfällighetsförening och Raksta 1:4 ägs av en privatperson. Vägområdet ingår i båda fastigheterna.

Planuppdrag: oktober 2007
Planberedningens protokoll 2007-10-10, § 28
Programsamråd: Översiktsplanen gäller som program
Samråd:2 januari- 16 februari 2009
Utställning: 27 november- 3 januari 2010
Antagande: KF 7 juni 2012
Laga kraft: 2 januari 2013


Publicerad av: Annette Nordenstein

Senast uppdaterad: 2017-08-07

Högermeny

Kontakt

Exploateringsenheten

Exploateringsingenjör
Emelie Malaise
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 TYRESÖ
Besöksadress:
Marknadsgränd 2

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö