Tyck till om tyreso.se

410 - Äldreboende vid Basilikagränd

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att bebygga fastigheten Krusmyntan 1 med ett äldreboende. Det aktuella planområdet ligger mellan Basilikagränd och Kryddvägen, cirka 1,5 km meter söder om Tyresö centrum.

Äldreboende vid Basilikagränd - klicka för större kartaVisa större och mer detaljerad karta


Bakgrund

Behovet av centrala och attraktiva bostäder för den ökade andelen äldre invånare inom kommunen är stort och fortsätter öka. I november 2000 beslutade Kommunstyrelsen att reservera tre markområden för äldre- och handikappomsorgens framtida behov. Ett av dessa områden var en kommunägd naturfastighet belägen mellan Kryddvägen och Basilikagränd.

Socialförvaltningen i Tyresö kommun har nu kommit med önskemål om att möjliggöra för en utökning av det befintliga boendet.

Planen tas fram med enkelt förfarande. 

Planuppdrag: MSU 2012-04-11 §61
Samråd: 12 juni- 8 juli 2012
Underrättelse: 31 augusti- 17 september 2012
Antagande: KS 23 oktober 2012
Laga kraft: 23 november 2012


Publicerad av: Annette Nordenstein

Senast uppdaterad: 2016-08-15

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö