Tyck till om tyreso.se

409 - Bostäder och verksamheter längs Njupkärrsvägen

Planområdet är beläget i kommundelen Bollmora intill Lindalens verksamhetsområde. I norr angränsar Njupkärrsvägen, i öst Bergfotens skola, i söder ett grönområde och i väst Lindalens industriområde.

UR-tomten - klicka för större kartaVisa större och mer detaljerad karta


Syfte
Planen syftar till att möjliggöra nya flerbostadshus (ca 190 lägenheter) och radhus/parhus eller kedjehus (ca 20 st.) inom Näsby 4:1472. Samtidigt säkerställs ett delområde med parkmark, intill Bergfotens skola för rekreation och naturlek.

Detaljplanen syftar även till att ändra befintliga bestämmelser inom fastigheten Målaren 1 från industriändamål (J) till område för småindustri- och kontorsändamål samt möjliggöra för en ny brandstation inom området. Samtidigt planläggs gatumark för en cirkulationsplats på Njupkärrsvägen. 

 

Planuppdrag: MSU 2011-05-11 § 56
Samråd: 1 december- 22 december 2011
Granskning: 6 mars- 27 mars 2012  
Antagande: KF 11 oktober 2012
Laga kraft: 13 november 2012


Publicerad av: annette.nordenstein@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-10-26