Tyck till om tyreso.se

408 - Ändring av planbestämmelser för Del av Raksta

Kommunstyrelsen gav den 14 juni 2011 samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra planbestämmelserna för att möjliggör en ökad byggrätt för de fastigheter på Östra Tyresö som ligger inom etappindelningen, men som inte beräknas få nya detaljplaner inom den närmaste femårsperioden.

Ändring av planbestämmelser för Del av Raksta - klicka för större kartaVisa större och mer detaljerad karta


Syfte och bakgrund
Kommunstyrelsen gav den 14 juni 2011 samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra planbestämmelserna för att möjliggör en ökad byggrätt för de fastigheter på Östra Tyresö som ligger inom den etappindelning som finns, men som inte beräknas få nya detaljplaner inom den närmaste femårsperioden. Befintlig fastighetsstruktur och det enskilda huvudmannaskapet bibehålls. På så sätt kan de boende inom berörda delar få en rimlig bostadsstandard, samtidigt som arbetet med att ta fram de nya planerna med fullstora byggrätter, kommunalt VA och vägar, fortskrider.

Planuppdrag: KS protokoll 2011-06-14 §108L�s upp denna fil
Samråd: 31 oktober- 21 november 2011
Granskning: 4 juni- 1 juli 2012
Antagande: KF 13 September 2012
Laga kraft: 16 oktober 2012


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02