Tyck till om tyreso.se

407 - Bostäder, kontor och handel vid Tegvägen

Bostäder, kontor och handel vid Tegvägen -klicka för större kartaVisa större och mer detaljerad karta


Bakgrund
Fastighetsägaren vill förädla fastigheterna genom att bygga bostäder och lokaler för kontor och handel. Projektet ska resultera i ca 24 nya lägenheter i flerfamiljshus i den västra delen av planområdet (Näsby 8:1). Bebyggelsen ska få en tydlig identitet och erbjuda en god boendekvalitet. Bostäderna ska uppföras med god anpassning till terrängen och med god tillgänglighet. Byggnadshöjden ska gradvis trappas upp och det högsta huset får ha maximalt 4 - 5 våningar. Den högsta våningen ska vara indragen. Alla lägenheter ska ha bullerskyddad uteplats eller balkong i sydväst. Parkeringsbehovet ska i första hand tillgodoses med underjordiska garage.


Planuppdrag: Planberedningen 2010-11-09 § 20
Samråd: 3 maj- 24 maj 2011 
Utställning: 13 december- 15 januari 2012
Antagande: KF 13 september 2012
Laga kraft: 16 oktober 2012


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02