Tyck till om tyreso.se

406 - Fastigheterna Lastbilen 3 och 4

Fastigheten ligger inom Petterboda industriområde. Området består av ett flertal verksamheter på en yta om ca 10 hektar. I området samsas SL:s bussgarage med byggvaruhandel, enklare tillverknings- och monteringsverksamhet samt kontor.

Fastigheten Lastbilen 4 - klicka för större kartaVisa större och mer detaljerad karta


Bakgrund
Ägaren till fastigheten Lastbilen 4 inkom till kommunen i augusti 2011 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att möjliggöra en utökad byggrätt på den södra delen som i dag är belagd med byggnadsförbud. Syftet är att uppföra en hallbyggnad för förvaring av fordon.


Planen tas fram med enkelt förfarande.

 

Planuppdrag: MSU 2012-03-14 §29
Samråd: 27 mars- 10 april 2012
Underrättelse: 17 april- 2 maj 2012 
Antagande: KS 29 maj 2012
Laga kraft: 29 juni 2012


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö