Tyck till om tyreso.se

405 - Hanviken 9:2

Ägaren till fastigheten Hanviken 9:2 inkom till kommunen i december 2011 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att möjliggöra en utbyggnad av befintlig småindustribyggnad.

Hanviken 9:2 - klicka för större kartaVisa större och mer detaljerad karta


Bakgrund och syfte
Fastigheten ligger inom Lindalens industriområde (kv. Vattentornet) som byggdes 2004/2005. Området består av ett flertal verksamheter på en yta om ca 26500 kvm. I området samsas mindre och medelstora företag. Områdets södra del gränsar mot villabebyggelse i Hanviken och gränsen i norr utgörs av Bollmoravägen.

Syftet med detaljplan är att möjliggöra för en utbyggnad av befintlig byggnad avsedd för småindustriändamål av icke störande karaktär.Planen tas fram med enkelt förfarande.

 

Planuppdrag: MSU 2012-01-18 §6
Samråd: 31 januari- 21 februari 2012
Underrättelse:  24 februari - 9 mars 2012
Antagande: 27 mars 2012
Laga kraft: 25 april 2012


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö