Tyck till om tyreso.se

404 - Utvidgning av Lindalens verksamhetsområde

Smeden1 - klicka för strörre kartaVisa större och mer detaljerad karta


Bakgrund
Behovet av utrymme för verksamheter och småindustriändamål är stort i Tyresö och det är svårt att hitta lämplig mark för detta eftersom efterfrågan är större än tillgången. Under våren har det inkommit förfrågningar till kommunen gällande möjligheten att kunna förvärva och bebygga en idag outnyttjad del av fastigheten Näsby 4:1469. Det handlar om den del av fastigheten Näsby 4:1469 som är belägen mellan Smeden 1 och fastigheten Målaren 2, som idag är i kommunal ägo och planlagd som allmän platsmark. Det finns även ett behov av att se över den yta som samhällsbyggnadsförvaltningen idag använder sig av som förrådsutrymme och upplagsyta eftersom denna är dåligt disponerad.

Planuppdrag: Planberedningen 2010-11-09 §19 
Samråd: 14 juni- 31 augusti 2011 
Utställning: 13 december- 15 januari 2012
Antagande: KF 16 februari 2012
Laga kraft: 16 mars 2012


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö