Tyck till om tyreso.se

403 - Bostäder vid Bollmora allé

Bostäder Bollmora allé - klicka för större kartaVisa större och mer detaljerad kartaBakgrund
Tyresös befolkning åldras och många ur den generationen vill nu lämna sina villor och flytta närmare kommersiell och offentlig service. Behovet av attraktiva bostäder i eller i anslutning till Tyresö centrum ökar därmed. Under 2007 lades ett program för Tyresö centrum fast, ”program för förnyelse och utveckling av Tyresö centrum”. I programmet föreslås en utbyggnadsstrategi och inriktning för Tyresö centrum. Det innehåller bland annat förslag på ny infrastruktur med vägar och trafiklösningar och förtätning med bostäder. Detta program ligger till grund för kommande detaljplan.

Planområdet kommer att framför allt planläggas för bostäder men det bör utredas om det ska vara möjligt med kontor och handel i vissa delar. Den nya bebyggelsen kommer att tillföra fler bostäder i centralt läge nära Tyresö centrum och skapa en ny entré till Tyresö kommun.

Planuppdrag: Planberedningen 2010-06-09 § 16
Samråd: 23 februari -17 mars 2011
Utställning: 14 juni- 5 augusti 2011 
Antagande: KF 16 februari 2012 
Laga kraft: 16 mars 2012


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02