Tyck till om tyreso.se

401 - Trinntorp 1:26 (Villabebyggelse)

Det aktuella planområdet är beläget i ett villaområde längs med Breviksvägen, strax öster om rondellen som förenar Breviksvägen med Nytorpsvägen. Planområdet består av fastigheten Trinntorp 1:26.

Villabebyggelse inom Trinntorp 1:26 - klicka för större kartaVisa större och mer detaljerad karta
 

Bakgrund
Det aktuella planområdet är beläget i ett villaområde längs med Breviksvägen, strax öster om rondellen som förenar Breviksvägen med Nytorpsvägen. Planområdet består av fastigheten Trinntorp 1:26.

Fastigheten är obebyggd och ligger i etapp 16, men gränsar direkt till etapp 4 (Västra Nytorpsvägen), som redan har en ny detaljplan och där vatten- och avloppsledningar är utbyggda. 


Planen tas fram med enkelt förfarande.

 

Planuppdrag: Miljö- och Samhällsbyggnadsutskottet 2011-09-14 §84
Samråd: 5 -26 oktober 2011 
Underrättelse: 16 december 2011- 11 januari 2012
Antagande: KS 31 januari 2012
Laga kraft: 25 februari 2012


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö